bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

O nas

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Koniecpolu istnieje od 1947 roku. Jest wewnętrzną  jednostką organizacyjną Domu Kultury w Koniecpolu (ul. Chrząstowska 6A), którego organizatorem jest samorząd gminny. Biblioteka realizuje określone statutem Domu Kultury  zadania polegające na zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb kulturalnych, edukacyjnych i informacyjnych społeczności lokalnej. Teren działalności biblioteki obejmuje miasto i gminę Koniecpol. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor Domu Kultury w Koniecpolu, a nadzór merytoryczny : Biblioteka Publiczna im. dr Władysława Biegańskiego w Częstochowie realizująca zadania Biblioteki Powiatowej dla Powiatu Częstochowskiego oraz Biblioteka Śląska w Katowicach.
Siedziba Biblioteki mieści się w Koniecpolu, ul. Szkolna 17 /Hala Sportowa, I piętro/.


Statystyka:
Na koniec 2021 zbiory biblioteczne wyniosły łącznie 16198 woluminów, zarejestrowano 926 czytelników. Odwiedziło nas 6313 osób, które wypożyczyły 16810 jednostek zbiorów, liczba udzielonych informacji wyniosła 909.

Cele i Zadania Biblioteki:
Biblioteka gromadzi, przechowuje, udostępnia materiały biblioteczne i informuje o nich oraz zajmuje się upowszechnianiem czytelnictwa, popularyzacją zbiorów i usług w środowisku poprzez :

  • wypożyczanie książek do domu;
  • udostępnianie prasy i literatury regionalnej na miejscu;
  • organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym,
  • bezpłatne korzystanie z komputera i Internetu (po dwa stanowiska komputerowe w każdej bibliotece);
  • organizowanie i prowadzenie różnorodnych form pracy z czytelnikiem, służących popularyzacji książki, np. : prowadzenie lekcji bibliotecznych, konkursy, wycieczki do biblioteki;
  • współdziałanie z innymi bibliotekami, szkołami, przedszkolami, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.

Biblioteka może podejmować inne zadania dla zaspokajania społecznych potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców.Opublikował: Halina Gieroń
Publikacja dnia: 05.01.2022
Podpisał: Halina Gieroń
Dokument z dnia: 06.06.2013
Dokument oglądany razy: 5 074