bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Bibliografia regionalna

Bibliografia regionalna


Poniżej prezentujemy wykaz dostępnych materiałów o tematyce regionalnej. Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z nimi na miejscu w naszej czytelni.

 1. Antoniewicz Marceli : Herby miast województwa częstochowskiego. Częstochowa 1984, s. 48-49
 2. Budzynowska Alina, Nowak Tadeusz, Kołodziejska Teresa : Ścieżka rowerowa przyrodniczo – dydaktyczna na terenie Koniecpola i okolicy im. Marka Walczaka. Bydgoszcz – Koniecpol 2002
 3. Bukowska E., Biłos E. : Koniecpol w świadectwach jego mieszkańców. Historia i współczesność. Koniecpol 2018
 4. Derek J., Machura J. : Leśny Atlas Turystyczny. Kraków 2008, s. 32 – 35, 48 – 50, 111
 5. Hac J. : Kapliczki i krzyże przydrożne w krajobrazie koniecpolskim. Bielsko-Biała 2022
 6. Hereźniak Janusz : Rezerwat przyrody ziemi częstochowskiej – studium przyrodniczo – historyczne. Częstochowa 2002, s. 138 – 141
 7. Katalog zabytków sztuki w Polsce. T 3 - Województwo kieleckie. Zeszyt 12, Powiat włoszczowski / pod red. Jerzego Z. Łozińskiego i Barbary Wolff. Warszawa 1966
 8. Koniecpol – Dolina Pilicy. Koniecpol; Częstochowa
 9. Koniecpol. Bydgoszcz 1993
 10. Koniecpol. Koniecpol 2008
 11. Koniecpol. Szkice z dziejów miasta. Koniecpol 2011
 12. Kowalewski Leon : Przyroda parków pałacowych i dworskich na obszarze województwa częstochowskiego. Częstochowa 1989, s. 97 – 105
 13. Mączyński Stanisław, Rał Jacek, Sobalak Agnieszka : Koniecpol w starej fotografii. Miejsca, ludzie, wydarzenia. Koniecpol 2013
 14. Mączyński Tadeusz : Duże i małe sprawy miasta Koniecpola. Koniecpol 1977
 15. Mączyński Tadeusz : Dyskusja nad referatem E. Halicza „Problematyka wojskowa Powstania Styczniowego” // W : Powstanie Styczniowe 1863. II / red. Stefan Kieniewicz. Warszawa 1964
 16. Mączyński Tadeusz : Dzieje sławnych mężów z Koniecpola – Hetman Stanisław Koniecpolski ok. 1591 – 1646. Koniecpol 1981
 17. Mączyński Tadeusz : Epitafium pani sieradzkiej. Koniecpol 1983
 18. Mączyński Tadeusz : Głód, epidemie, pożary i zgliszcza. Koniecpol 1983
 19. Mączyński Tadeusz : Herb miasta Koniecpola. Koniecpol 1985
 20. Mączyński Tadeusz : Koniecpol w Powstaniu Styczniowym 1863. Koniecpol 1983
 21. Mączyński Tadeusz : Plan Koniecpola – przeszłość i teraźniejszość. Koniecpol 1991
 22. Mączyński Tadeusz : Przedbór – Kasztelan sandomierski, generał ziemi ruskiej i założyciel miasta Koniecpola. Koniecpol 1983
 23. Mączyński Tadeusz : Szpital w Koniecpolu. Koniecpol 1983
 24. Mączyński Tadeusz : W. Jmci Pani Elżbieta Koniecpolska. Koniecpol 1981
 25. Mączyński Tadeusz : Zamek Koniecpolskich. Koniecpol 1980
 26. Mączyński Tadeusz : Zarys dziejów Chrząstowa i Koniecpola. Koniecpol 1984
 27. Miejsca pamięci narodowej w województwie częstochowskim. Częstochowa 1982, s. 10 – 11, 81 – 82
 28. Nowak Tadeusz : Historia Koniecpola. Koniecpol 2006
 29. Nowak Tadeusz : Szkice z dziejów Koniecpola – callendarium wydarzeń. Koniecpol 1991
 30. Nowak Tadeusz : Szkice z dziejów Koniecpola – rody koniecpolskie. Koniecpol 1991
 31. Nowak Tadeusz : Złoty jubileusz Liceum Ogólnokształcącego w Koniecpolu 1957 – 2007. Koniecpol 2007
 32. Okamfer Stanisław : Kościelne dzieje parafii Koniecpol od czasów powstania parafii do roku 1818. Koniecpol; Poznań 1993
 33. Pabich Łukasz : Bitwa pod Koniecpolem 21 listopada 1708. Zabrze 2014
 34. Podhorodecki Leszek : Hetman Stanisław Koniecpolski ok. 1591 – 1646. Warszawa 1969
 35. Pogromca Lwa Północy ( Hetman Stanisław Koniecpolski) // W : Wielcy Hetmani Rzeczypospolitej/ Jerzy Besala. Warszawa 1983
 36. Przywilej Mikołaja i Stanisława Przedborów Koniecpolskich z dnia 11 lutego 1557 r. dla miasta Koniecpola – Prawa obywatelskie naszego miasta Koniecpola zwanego Nowopolem/ z kopii odpisu dokonał i częściowo na współczesny język polski przetłumaczył Tadeusz Mączyński
 37. Sprawozdanie z badań archeologiczno – architektonicznych pałacu w Koniecpolu – Chrząstowie (woj. śląskie, pow. częstochowski), przeprowadzonych w dniach od 10 sierpnia do 4 września 2009 roku. Łódź 2009
 38. Stolarski Tadeusz : Znani i nieznani ziemi włoszczowskiej. Włoszczowa 2003, s. 48 – 113
 39. Stypka Bożena : 55 lat Szkoły Podstawowej nr 2 w Koniecpolu. Koniecpol 2008
 40. Stypka Bożena, Stypka Janusz, Sobalak Agnieszka : Dzieje Szkoły Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 2 w Koniecpolu. Koniecpol 2002
 41. Województwo częstochowskie. Warszawa 1981, s. 55 - 57
 42. Zabytki architektury i budownictwa w Polsce. Województwo częstochowskie 8. Warszawa 1985, s. 49 – 51
 43. Zwolińska Ewa, Zwoliński Mirosław : Słownik biograficzny regionu częstochowskiego, T.1-2. Częstochowa 2002
 44. Zwoliński Mirosław : Poczet rodów herbowych ziemi częstochowskiej. Częstochowa 2009, s. 79 – 104
 45. Żukowski Aleksander : Drzewa Jana Pawła II. Czerwionka-Leszczyny 2010, s.126 – 129Opublikował: Halina Gieroń
Publikacja dnia: 13.12.2023
Podpisał: Halina Gieroń
Dokument z dnia: 06.06.2013
Dokument oglądany razy: 5 555