bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

"Czytamy książki, by odkryć, kim jesteśmy. To, co inni ludzie robią, myślą i czują, jest bezcennym przewodnikiem w zrozumieniu, kim jesteśmy i kim możemy się stać."
Ursula K. Le Guin

Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy w Koniecpolu


ul. Szkolna 17
42-230 Koniecpol

tel / fax: 34 3551-321

www: biblioteka.koniecpol.pl
e-mail: bpmigkoniecpol @ op.pl

kierownik: Zofia Kaniewska

godziny pracy:

  • 12:00 - 18:00 - poniedziałek
  • 12:00 - 18:00 - wtorek
  • 12:00 - 18:00 - środa
  • 11:00 - 15:00 - czwartek
  • 12:00 - 18:00 - piątek

Filia
Biblioteki

ul. Mickiewicza 28
42-230 Koniecpol

tel: 34 3551-469

www: biblioteka.koniecpol.pl
e-mail: filiakoniecpol @ onet.eu

st. bibliotekarz: Anna Nowak

godziny pracy:

  • 12:00 - 18:00 - poniedziałek
  • 12:00 - 18:00 - wtorek
  • 12:00 - 18:00 - środa
  • 11:00 - 15:00 - czwartek
  • 12:00 - 18:00 - piątek

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH:

Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Koniecpolu, ul. Szkolna 17, 42-230 Koniecpol. Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: bpmigkoniecpol@op.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora. We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych drogą elektroniczną na adres e-mail: dk@koniecpol.pl lub pisemnie na adres: Dom Kultury w Koniecpolu, ul. Chrząstowska 6A, 42-230 Koniecpol z dopiskiem: IOD

    ROK 2024 - ROKIEM MARKA HŁASKI

Aktualności

Powiatowy Konkurs Literacki dla klas VII -VIII szkół podstawowych - Bądź kronikarzem jak Marek Hłasko "Jeden dzień z życia klasy” Koniecpol, 2024

26.03.2024

Powiatowy Konkurs Literacki

Regulamin

Cel Konkursu:
- inspirowanie do zainteresowania się sztuką pisarską i literaturą piękną,
- próby wyrażenia poprzez przekaz literacki własnych emocji, przeżyć i obserwacji,
-aktywizacja twórcza młodzieży,


Organizator: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Koniecpolu
we współpracy z Domem Kultury w Koniecpolu, współorganizatorem jet Starostwo Powiatowe w Częstochowie.

Uczestnicy: Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VII – VIII szkół podstawowych.

Zgłoszenia: Termin nadsyłania prac upływa 15 czerwca 2024 roku. Po tym terminie Zgłoszenia nie będą przyjmowane.

Adres: Prace wraz z kartą zgłoszeniową należy dostarczyć osobiście do Organizatora Konkursu lub przesłać pocztą (opatrzone hasłem: Konkurs Literacki – Bądź kronikarzem jak Marek Hłasko ,, Jeden dzień z życia klasy”) na adres: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Koniecpolu, 42-230 Koniecpol, ul. Szkolna 17; tel. 34/3551321, e-mail: bpmigkoniecpol@op.pl

Ogłoszenie wyników: Podsumowanie konkursu połączone
z wręczeniem nagród odbędzie 7 września 2024 roku podczas Narodowego Czytania w Domu Kultury w Koniecpolu (o dokładnym terminie laureaci zostaną poinformowani telefonicznie).
Laureatów wyłoni powołana przez Organizatora Komisja.
Nagrody dla uczestników ufundowane zostaną przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie.

Postanowienia: Każdy z uczestników może zgłosić jedną pracę.
Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie karty zgłoszenia i odesłanie jej wraz z pracą. Opiekun uczestnika przystępującego go konkursu wyraża zgodę na publikację danych osobowych autora.

Prawa autorskie:
Autor pracy zrzeka się na rzecz organizatora konkursu autorskich praw majątkowych dotyczących wykonanej pracy między innymi w zakresie utrwalenia i publikacji wraz z imieniem i nazwiskiem wykonawcy.

Uwagi końcowe: Wszystkie nadesłane prace przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane. Zgłoszenie prac na konkurs oznacza akceptację regulaminu wraz z przyjęciem jego warunków. Zgłoszenie na konkurs jest jednoznaczne ze zgodą na publikację wizerunku.
Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.biblioteka.koniecpol.pl
w sposób umożliwiający jego pobranie.

OPOWIEŚĆ WIGILIJNA WEDŁUG DZIECKA - Regulamin Gminnego Konkursu Literacko-Plastycznego

27.11.2023

Zapraszamy wszystkich przedszkolaków z terenu Gminy Koniecpol wraz z rodzicami do udziału w Gminnym Konkursie Literacko - Plastycznym p.n. "OPOWIEŚĆ WIGILIJNA WEDŁUG DZIECKA"

Termin Konkursu o "Złote Pióro Burmistrza Koniecpola" przedłużony do 4 sierpnia 2023 roku

31.07.2023

W związku z tym, że Narodowe Czytanie w tym roku odbywa się  w drugą sobotę września (a nie w pierwszą - jak dotychczas) przedłużamy termin składania prac w Konkursie o "Złote Pióro Burmistrza Koniecpola" do piątku 4 sierpnia 2023 roku. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się zatem w sobotę 9 września 2023 roku. Tak więc jeszcze kilka dni czekamy na wasze opowiadania na temat "ŚWIAT, JAKIM GO WIDZĘ"

Gminny Konkurs Literacki o Złote Pióro Burmistrza Koniecpola 2023

13.04.2023

Budząca się wiosna to doskonała okazja do rozwinięcia własnej twórczości literackiej. Zapraszamy do udziału w II edycji Gminnego Konkursu Literackiego o "Złote Pióro Burmistrza Koniecpola". Motywem przewodnim tegorocznego opowiadania konkursowego jest ŚWIAT, JAKIM GO WIDZĘ. Celem konkursu jest zachęcenie osób dorosłych do twórczego spędzania wolnego czasu, rozwijania wyobraźni i wrażliwości literackiej.

Pliki do pobrania:

userfiles/file/Regulamin_Zlote_Pioro_2023.pdf

userfiles/file/ZP_Karta_Uczestnika_2023.pdfOpublikował: Halina Gieroń
Publikacja dnia: 08.01.2024
Podpisał: Halina Gieroń
Dokument z dnia: 06.06.2013
Dokument oglądany razy: 1 022 164