bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Powiatowy Konkurs Literacki dla klas VII -VIII szkół podstawowych - Bądź kronikarzem jak Marek Hłasko "Jeden dzień z życia klasy” Koniecpol, 2024

26.03.2024

Powiatowy Konkurs Literacki

Regulamin

Cel Konkursu:
- inspirowanie do zainteresowania się sztuką pisarską i literaturą piękną,
- próby wyrażenia poprzez przekaz literacki własnych emocji, przeżyć i obserwacji,
-aktywizacja twórcza młodzieży,


Organizator: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Koniecpolu
we współpracy z Domem Kultury w Koniecpolu, współorganizatorem jet Starostwo Powiatowe w Częstochowie.

Uczestnicy: Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VII – VIII szkół podstawowych.

Zgłoszenia: Termin nadsyłania prac upływa 15 czerwca 2024 roku. Po tym terminie Zgłoszenia nie będą przyjmowane.

Adres: Prace wraz z kartą zgłoszeniową należy dostarczyć osobiście do Organizatora Konkursu lub przesłać pocztą (opatrzone hasłem: Konkurs Literacki – Bądź kronikarzem jak Marek Hłasko ,, Jeden dzień z życia klasy”) na adres: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Koniecpolu, 42-230 Koniecpol, ul. Szkolna 17; tel. 34/3551321, e-mail: bpmigkoniecpol@op.pl

Ogłoszenie wyników: Podsumowanie konkursu połączone
z wręczeniem nagród odbędzie 7 września 2024 roku podczas Narodowego Czytania w Domu Kultury w Koniecpolu (o dokładnym terminie laureaci zostaną poinformowani telefonicznie).
Laureatów wyłoni powołana przez Organizatora Komisja.
Nagrody dla uczestników ufundowane zostaną przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie.

Postanowienia: Każdy z uczestników może zgłosić jedną pracę.
Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie karty zgłoszenia i odesłanie jej wraz z pracą. Opiekun uczestnika przystępującego go konkursu wyraża zgodę na publikację danych osobowych autora.

Prawa autorskie:
Autor pracy zrzeka się na rzecz organizatora konkursu autorskich praw majątkowych dotyczących wykonanej pracy między innymi w zakresie utrwalenia i publikacji wraz z imieniem i nazwiskiem wykonawcy.

Uwagi końcowe: Wszystkie nadesłane prace przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane. Zgłoszenie prac na konkurs oznacza akceptację regulaminu wraz z przyjęciem jego warunków. Zgłoszenie na konkurs jest jednoznaczne ze zgodą na publikację wizerunku.
Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.biblioteka.koniecpol.pl
w sposób umożliwiający jego pobranie.

Opublikował: Halina Gieroń
Publikacja dnia: 26.03.2024

Dokument oglądany razy: 152
« inne aktualności